Google+

Uppsala universitets myntkabinett är en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. Den är belägen i Universitetshuset. Samlingens historia går tillbaka till 1600-talet.

Till de första föremålen som kom till samlingen hör de mynt och medaljer som följde med det Augsburgska konstskåpet, som skänktes till universitetet 1694. Därefter har samlingarna utökats och rymmer nu mynt och medaljer från hela världen. Här finns mynt sedan myntpräglingens början för omkring 2600 år sedan. 

Totalt innehåller samlingen idag närmare 40 000 föremål. Framför allt är samlingen rik på sällsynta och ovanligt välbevarade svenska mynt och medaljer. Genom sin privilegierade ställning har universitetet erhållit kungliga och andra medaljer, vilka sedan förvarats nästan helt orörda i samlingarna. Åtskilliga mynt och medaljer är unika, både sådana som slagits i Sverige och sådana som under stormaktstiden slagits för Sverige i de svenska besittningarna.

Till detta kan läggas en förnämlig samling plåtmynt med flera sällsyntheter.

I Universitetshuset har en utställning arrangerats med ett urval av dessa sevärda föremål. Dessutom finns två montrar med antika grekiska och romerska mynt i Museum Gustavianum.

Myntkabinettet bidrar genom ett flertal publikationer till den numismatiska forskningen. Se Myntkabinettets publikationer i DiVA samt Studia Numismatica Upsaliensia och UUCC Working Papers.

Klicka här för information om öppettider, entréavgifter och tillgänglighet.

MoneyTalks

MoneyTalks

Uppsala universitets myntkabinett

Universitetshuset i UppsalaUppsala universitets myntkabinett finns i Universitetshuset. Ytterligare information om hur man hittar hit finns under rubriken öppettider.

Uppsala universitets konstsamlingar

Museum Gustavianum

Anatomiska teatern på Museum GustavianumUppsala universitets myntkabinett hör till Museum Gustavianum. Där är även ett urval antika mynt utställda.